İnformasiya müharibəsində ölkəmiz adına düzgün fəaliyyət aparılmalıdır