Президент Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева